Tư vấn kỹ thuật

Vai trò của kiềm trong ao nuôi tôm

Giống, thức ăn, thuốc, chất lượng nước, quy trình kỹ thuật nuôi, thời tiết… là những yếu tố mà mỗi người nuôi tôm hiện nay đều phải ý thức được tầm quan trọng của chúng trong việc góp phần tạo nên một vụ mùa thành công.

Trong đó, chất lượng nước luôn luôn là yếu tố được nhắc đến thường xuyên, bởi lẽ, một môi trường sống với chất lượng nước luôn được đảm bảo, không phát sinh khí độc, được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng sẽ giúp đàn tôm phát triển nhanh và đạt kích thước lớn vào cuối vụ nuôi. Trong số các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng nước, kiềm là một trong những thông số quan trọng từ lúc thả giống cho đến khi kết thúc vụ nuôi. Vậy kiềm quan trọng và đóng vai trò như thế nào trong ao nuôi tôm? Cách sử dụng kiềm như thế nào thật hiệu quả và phù hợp với từng thời điểm? Hãy cùng Skretting tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý hoạt động và trả lời những câu hỏi trên.

Nguyên lý hoạt động

Độ kiềm thể hiện khả năng trung hòa acid của nước, nhờ đó giữ cho độ pH của nước được ổn định. Trong nước có nhiều chất có tính kiềm như muối Carbonate (CO32-), Bicarbonate (HCO3-), Silicate, Phosphate, Ammonia, OH- và nhiều hợp chất hữu cơ khác (Boyd&Tucker 1992). Các bazơ chính trong ao nuôi thủy sản bao gồm CO32-, HCO3- và OH-.

Độ kiềm mà chúng ta đo đạc được khi sử dụng kít đo độ kiềm hoặc phương pháp phân tích hóa học gọi là độ kiềm tổng số, được biểu diễn bằng hàm lượng CaCO3 (mg/L). Độ kiềm ban đầu cao hay thấp phụ thuộc vào chất đất, nguồn nước và khả năng bổ sung CO32-, HCO3- và OH- dưới dạng vôi của người nuôi tôm.

Trong quá trình nuôi, độ kiềm phụ thuộc vào mức độ phát triển của tảo và các sinh vật khác có trong ao như ốc đinh hay nhuyễn thể hai mảnh vỏ, hoạt động lột xác của tôm, mức độ thay nước và hoạt động bổ sung CO32-, HCO3- và OH- dưới dạng vôi của người nuôi tôm.

Tầm quan trọng

Độ kiềm là thông số rất quan trọng trong nuôi tôm thẻ chân trắng do có liên quan trực tiếp đến độ ổn định của pH nước và hoạt động lột xác của tôm. Độ kiềm càng lớn, pH của nước càng ổn định. Độ kiềm thấp của các vùng nước ngọt hoặc có độ mặn thấp ảnh hưởng rất lớn đến khả năng lột xác và tỷ lệ sống của tôm nuôi. Theo Limsuwan (2005), độ kiềm trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng phải ở mức trên 80 mg CaCO3/l và cần được kiểm tra thường xuyên, ít nhất là 1 tuần/lần. Độ kiềm thường giảm vào mùa mưa do nước mưa có tính acid hoặc sau khi tôm lột xác hoặc trong ao có nhiều ốc đinh. Độ kiềm thấp làm ảnh hưởng đến quá trình lột xác của tôm, khiến cho tôm bị mềm vỏ, chậm lớn, có tỷ lệ sống thấp. Các ao nuôi có độ kiềm quá thấp (dưới 20 mg CaCO3/l) thường rất khó để gây màu nước. Để tăng độ kiềm trong ao nuôi tôm có thể dùng Dolomite, vôi tôi Ca(OH)2 hoặc NaHCO3 công nghiệp.

Độ kiềm cao (200 - 300 mg CaCO3/l) kết hợp với pH lớn hơn 8,5 lại ngăn cản quá trình lột xác của tôm do lượng muối có trong môi trường nước ao quá lớn. Trong các ao nuôi tôm nếu tảo phát triển quá mức, chúng sẽ làm cân bằng carbonate trong nước dịch chuyển sang phía hình thành CO32-, khiến cho độ kiềm của nước tăng.

Một vụ nuôi thành công khi quy trình kỹ thuật nuôi đạt hiệu quả cao, thể hiện trong việc quản lý con giống, thức ăn và chất lượng nước, sẽ giúp đàn tôm khỏe mạnh, sạch bệnh và đạt kích thước lớn vào cuối vụ nuôi.

Nguồn Thủy Sản Việt Nam