TZT COLOR

TZT COLOR

Mã sản phẩm: #
TẠO MÀU TRÀ NHANH & GIỮ MÀU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỘ MẶN CAO HOẶC THẤP.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

tzt color cataa 2tzt color catab 2