HERBIO

HERBIO

Mã sản phẩm: #
GAN TẠT THẢO DƯỢC GIẢM STRESS TRƯỚC VÀ SAU KHI SANG, TỈA TÔM HOẶC KHI MÔI TRƯỜNG AO NUÔI THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT & XỬ LÝ NHANH SƯNG GAN, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP HOẶC TÔM RỚT ĐÁY KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

herbio CATAaherbio CATAb