KHOÁNG NANO PZT

KHOÁNG NANO PZT

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG NANO GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ NHANH CÁC TRƯỜNG HỢP TÔM KHÓ LỘT, MỀM VỎ, XANH VỎ, CONG THÂN, CO CƠ ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
EDTA THIO 2X

EDTA THIO 2X

KHỪ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
TZT COLOR

TZT COLOR

SIÊU KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG DẠNG ION THẾ HỆ MỚI TẠO MÀU TRÀ CHO NƯỚC AO NUÔI KHÓ GÂY MÀU, HIỆU QUẢ GIỮ MÀU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI & NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN TẢO ĐÁY
Liên hệ0đ
KHOÁNG CONG THÂN PZT

KHOÁNG CONG THÂN PZT

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHANH CÁC TRƯỜNG HỢP TÔM BỊ CONG THÂN ĐỤC CƠ, CO CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
NANO CALCIUM

NANO CALCIUM

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT DẠNG NANO GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH MAU LỚN, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN VÀ NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
HARD SHELL USA

HARD SHELL USA

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC & NHANH CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
KALI NANO

KALI NANO

KALI SIÊU CẤP DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI, ỔN ĐỊNH pH, TĂNG ĐỘ KIỀM GIÚP TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
OXYGEN USA

OXYGEN USA

TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO VÀ CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẤU
Liên hệ0đ
SANTAFE

SANTAFE

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
PROBOOTS 6H

PROBOOTS 6H

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH TRONG 6H
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

SIÊU HỖN HỢP EDTA DẠNG SỦI BỌT KHỬ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
SHELL MAX

SHELL MAX

KHOÁNG CHẤT SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM MAU CỨNG VỎ SAU KHI LỘT XÁC, LỚN NHANH, ĐỒNG ĐỀU & HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG KHÓ LỘT, ỐP THÂN, MỀM VỎ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, CO CƠ.
Liên hệ0đ
PREMIX USA

PREMIX USA

KHOÁNG CHẤT SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI, GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA BỆNH CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Liên hệ0đ
C SHOCK

C SHOCK

VITAMIN C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG SỐC KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI, PHÒNG BỆNH CONG THÂN VÀ GIẢM STRESS CHO TÔM
Liên hệ0đ
YUCCA C

YUCCA C

YUCCA THẾ HỆ MỚI VITAMIN C ĐẶC BIỆT CHỐNG SỐC, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, HẤP THU NHANH KHÍ ĐỘC NH3, NO2 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE

KALI MAGNE

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, DUY TRÌ MÀU NƯỚC, ỔN ĐỊNH pH, TĂNG HỆ ĐỆM & TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
Z4 THAILAND

Z4 THAILAND

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
3 IN 1

3 IN 1

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, KHỬ NHANH CÁC KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, VỎ BÓNG ĐẸP, KHÔNG LÀM TÔM MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT & CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
ALKALITY USA

ALKALITY USA

TĂNG ĐỘ KIỀM, ĐIỀU CHỈNH PH & GIÚP VỎ TÔM NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
Q100 USA

Q100 USA

LẮNG TỤ CÁC CHẤT LƠ LỬNG & HẤP THU KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
KHOÁNG ĐỤC CƠ TZT

KHOÁNG ĐỤC CƠ TZT

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ HIỆU QUẢ CÁC HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ ĐUC CƠ, CONG THÂN, CO CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG NANO KTM

KHOÁNG NANO KTM

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NHANH CỨNG VỎ, LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, MỀM VỎ, CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG SIÊU CẤP PZT

KHOÁNG SIÊU CẤP PZT

KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH, MÀU SẮC ĐẸP & NGĂN NGỪA CÁC HIỆN TƯỢNG ỐP THÂN, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ