THIO 9000

Mã sản phẩm: #
GIẢI ĐỘC TỐ NHANH, TÔM SẠCH, XÒE ĐUÔI; XỬ LÝ VÀNG MIỆNG, VÀNG CHÂN, ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

thio 9000 cataathio 9000 catab