OXYDOL 8000

OXYDOL 8000

Mã sản phẩm: #
XỬ LÝ NHANH TẢO LAM, ROI ĐỎ, PHÁT SÁNG NƯỚC, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐỐM ĐEN, TẢO ĐỘC & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

 

Oxydol 8000 3Oxydol 8000 3