IODINE USA

IODINE USA

IODINE ĐẶC BIỆT DIỆT VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, TẢO ĐỘC, PHÁT SÁNG NƯỚC & XỬ LÝ ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
DRT 1

DRT 1

TIÊU DIỆT TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, RONG SỢI, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN.
Liên hệ0đ
THAITECH

THAITECH

HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
MOTOSPORT

MOTOSPORT

SIÊU HÓA CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
BRF 9999

BRF 9999

Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus và các bệnh do Vibrio phát sáng gây ra
Liên hệ0đ
KTM

KTM

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG & XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ