NHỚT BẠT PZT

NHỚT BẠT PZT

Mã sản phẩm: #
VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

NHOT BAT PZT CATALOG1280a

NHOT BAT PZT CATALOG1280b