WESSON

WESSON

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM CỨNG VỎ NHANH, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
OXYDOL

OXYDOL

XỬ LÝ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT BẠT, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
ZOCO

ZOCO

YUCCA ĐẶC BIỆT KẾT HỢP THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI, KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, MÙI HÔI, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY HẠI
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA MIX

YUCCA EDTA MIX

YUCCA THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP VỚI EDTA ĐẶC BIỆT KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE MIX

KALI MAGNE MIX

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG ION TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN HOẶC TRẮNG LƯNG, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
KHOÁNG ĐỤC CƠ TZT

KHOÁNG ĐỤC CƠ TZT

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ HIỆU QUẢ CÁC HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ ĐUC CƠ, CONG THÂN, CO CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG TỎI ECOBOOST

KHOÁNG TỎI ECOBOOST

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT KẾT HỢP VỚI TINH CHẤT TỎI TĂNG TỈ LỆ SỐNG, CHỐNG STRESS, TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
EDTA THIO MIX

EDTA THIO MIX

KHỬ PHÈN NHÔM. PHÈN SẮT, KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ, TĂNG HÀM LƯỢNG OXY, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI
Liên hệ0đ
EDTA THIO 2X

EDTA THIO 2X

KHỪ PHÈN SẮT, PHÈN NHÔM, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, KHỬ ĐỘC TỐ & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THÌ
Liên hệ0đ
EDTA THAN HOẠT TÍNH

EDTA THAN HOẠT TÍNH

EDTA ĐẶC BIỆT KẾT HỢP THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI, KHỬ PHÈN, MÙI HÔI, KHỬ ĐỘC TỐ, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & NGĂN NGỪA VI KHUẨN GÂY BỆNH HOẠI TỪ GAN TỤY CẤP (EMS).
Liên hệ0đ
YUCCA C

YUCCA C

YUCCA THẾ HỆ MỚI VITAMIN C ĐẶC BIỆT CHỐNG SỐC, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, HẤP THU NHANH KHÍ ĐỘC NH3, NO2 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
SHELL MAX

SHELL MAX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM MAU CỨNG VỎ SAU KHI LỘT XÁC, LỚN NHANH, ĐỒNG ĐỀU & XỬ LÝ KHÓ LỘT, ỐP THÂN, MỀM VỎ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, CO CƠ
Liên hệ0đ
PREMIX USA

PREMIX USA

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
C SHOCK

C SHOCK

VITAMIN C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG SỐC KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI, PHÒNG BỆNH CONG THÂN VÀ GIẢM STRESS CHO TÔM
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Liên hệ0đ
CỨNG VỎ NHANH PROBOOST 6H

CỨNG VỎ NHANH PROBOOST 6H

KHOÁNG CHẤT ĐA CẤP ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM, CỨNG VỎ NHANH SAU 6 GIỜ, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN
Liên hệ0đ
KHOÁNG MẶN PZT

KHOÁNG MẶN PZT

KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG ĐẶC BIỆT CHO AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ MỀM VỎ, ỐP THÂN, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG NANO KTM

KHOÁNG NANO KTM

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM NHANH CỨNG VỎ, LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, MỀM VỎ, CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG SIÊU CẤP PZT

KHOÁNG SIÊU CẤP PZT

KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH, MÀU SẮC ĐẸP & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
ALKALITY USA

ALKALITY USA

TĂNG ĐỘ KIỀM, ĐIỀU CHỈNH PH & GIÚP VỎ TÔM NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
Q100 USA

Q100 USA

LẮNG TỤ CÁC CHẤT LƠ LỬNG & HẤP THU KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
3 IN 1

3 IN 1

KHỬ PHÈN, CHLORINE, KIM LOẠI NẶNG, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC & CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
Z4 THAILAND

Z4 THAILAND

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
CALCIUM BRF

CALCIUM BRF

KHOÁNG CHẤT ĐA CẤP ĐẶC BIỆT HẤP THU TRỰC TIẾP QUA VỎ TÔM KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ, LỚN NHANH, ĐỒNG ĐỀU & NGĂN NGỪA TÔM BỊ CO CƠ, CONG THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ