BIO C USA

BIO C USA

VITAMIN C DẠNG VI BỌC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ HIỆU QUẢ CONG THÂN DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ
C SHOCK 500

C SHOCK 500

VITAMIN C ĐẶC BIỆT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ ỐP THÂN, CONG THÂN, KHÓ LỘT
Liên hệ0đ
BETA GLUCAN TZT

BETA GLUCAN TZT

TĂNG HỆ MIỄN DỊCH CHỐNG SỐC, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, HOẠI TỬ GAN, TEO GAN, TÔM KÉO ĐÀN.
Liên hệ0đ
BETA GLUCAN 1,3-1,6

BETA GLUCAN 1,3-1,6

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG NHANH, TÔM ĂN MẠNH & XỬ LÝ NHANH BỆNH GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, EMS
Liên hệ0đ
C SHOCK TURBO

C SHOCK TURBO

KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN
Liên hệ0đ
TĂNG ĐỀ KHÁNG TZT

TĂNG ĐỀ KHÁNG TZT

TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TÔM ĂN MẠNH CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ NHANH CONG THÂN, ỐP THÂN, TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
CONG THÂN TZT

CONG THÂN TZT

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG TÔM ĂN MẠNH, CHỐNG SỐC GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
C SHOCK 10X

C SHOCK 10X

TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TÔM ĂN MẠNH, CỨNG VỎ NHANH, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ CONG THÂN, KHÓ LỘT VỎ DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ