TZT PREMIX

TZT PREMIX

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI TÔM MAU LỚN, NHANH CỨNG VỎ, LỘT XÁC ÐỒNG LOẠT & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
CHẤT KẾT DÍNH

CHẤT KẾT DÍNH

KẾT DÍNH CÁC CHẤT CẦN BỔ SUNG CHỐNG THẤT THOÁT THUỐC & TÔM CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
KHOÁNG CỨNG VỎ PZT

KHOÁNG CỨNG VỎ PZT

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ NHANH TÔM MỀM VỎ, MỎNG VỎ, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI
Liên hệ0đ
SIÊU KHOÁNG PZT

SIÊU KHOÁNG PZT

TÔM CỨNG VỎ NHANH, ĂN MẠNH, CHẮC CƠ, NẶNG CÂN XỬ LÝ NHANH TÌNH TRẠNG ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, ĐỤC CƠ, CO CƠ,CONG THÂN, RỚT CỤC THỊT
Liên hệ0đ
CALCIUM USA

CALCIUM USA

TÔM CỨNG VỎ NHANH, ĂN MẠNH, CHẮC CƠ, NẶNG CÂN & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, RỚT CỤC THỊT
Liên hệ0đ
CALCIPHOS USA

CALCIPHOS USA

TÔM CỨNG VỎ NHANH, ĂN MẠNH, CHẮC CƠ, NẶNG CÂN & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, RỚT CỤC THỊT
Liên hệ0đ
KHOÁNG KÍCH LỘT KTM

KHOÁNG KÍCH LỘT KTM

KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT ĐÚNG CHU KỲ, TÔM CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ NHANH TÌNH TRẠNG TÔM KHÓ LỘT, LỘT KHÔNG ĐỀU, RỚT CỤC THỊT
Liên hệ0đ