HERCAT 120

HERCAT 120

Mã sản phẩm: #
Loại bỏ khí độc như NH3, H2S, NO2, bùn đen, phân tôm, cá, xác tảo, rong & mùi hôi đáy ao
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

HERCAT 120_1280

HERCAT 120_b 1280