BZT 8800 (WASTE DIGESTER)

BZT 8800 (WASTE DIGESTER)

Mã sản phẩm: #
CHẾ PHẨM SINH HỌC THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

bzt 8800 1280

bzt 8800 B 1280