BIO CL

BIO CL

Mã sản phẩm: #
SIÊU VI SINH THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, CHẤT THẢI, KHỬ MÙI HÔI ĐÁY AO & CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC: NH3, H2S, NO2
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

BIO CL 01 1280

BIO CL 01 B 1280