Nhóm thức ăn bổ sung

BZT USA - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

BIO AMERICA

BIO AMERICA

MEN TIÊU HÓA ĐẶC BIỆT THÊ HỆ MỚI, GIÚP TÔM NONG TO ĐƯỜNG RUỘT VÀ NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
BIO USA

BIO USA

MEN TIÊU HÓA THẾ HỆ MỚI, GIÚP ĐƯỜNG RUỘT CHẮC KHỎE, PHÂN DÀI, RUỘT TO & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
RAV4

RAV4

GIẢI PHÁP MỚI NGĂN NGỪA BỆNH GAN BẰNG VI SINH THẢO DƯỢC
Liên hệ0đ
HILUX

HILUX

GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG BẰNG CÔNG NGHỆ VI SINH THẢO DƯỢC
Liên hệ0đ
HP USA

HP USA

MEN TIÊU HÓA KẾT HỢP TINH CHẤT TỎI THẾ HỆ MỚI KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
CBR

CBR

MEN TIÊU HÓA ENZYME THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
B52 USA

B52 USA

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT XÁC & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
CODAFIN USA

CODAFIN USA

SIÊU DINH DƯỠNG GIÚP TÔM TĂNG TRỌNG NGAY LẬP TỨC
Liên hệ0đ
CALCIUM USA

CALCIUM USA

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
BACILLUS USA

BACILLUS USA

MEN TIÊU HÓA ĐẶC BIỆT NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG VÀ GIÚP NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT
Liên hệ0đ
M700 USA

M700 USA

MEN TIÊU HÓA KẾT HỢP TINH CHẤT TỎI THẾ HỆ MỚI KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
CALCIPHOS USA

CALCIPHOS USA

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG GIÚP TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN VÀ NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
SUPER BETA  MANNAN

SUPER BETA MANNAN

GIẢI PHÁP MỚI NGĂN NGỪA NGAY TỪ BAN ĐẦU CÁC HIỆN TƯỢNG NHƯ ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP (EMS).
Liên hệ0đ

Nhóm xử lý, cải tạo môi trường

BZT USA - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

PZT

PZT

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
PZT 8800

PZT 8800

VI SINH DẠNG BÀO TỬ 2 IN 1 LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PZT NO2

PZT NO2

CHUYÊN GIA KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, GIẢI QUYẾT NO2 BẰNG CÁCH CHUYỂN HÓA NO2 THÀNH NO3
Liên hệ0đ
PZT VIP

PZT VIP

VI SINH DẠNG BÀO TỬ, TẨY SẠCH ĐÁY AO NHANH CHÓNG, KHỬ MÙI HÔI VÀ LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT AQUA

PZT AQUA

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG HỢP NƯỚC ĐỤC, NHIỀU CHẤT LƠ LỬNG, THỨC ĂN DƯ THỪA, TẢO TÀN, MÀU NƯỚC XẤU
Liên hệ0đ
PZT DIGESTER

PZT DIGESTER

VI SINH BÀO TỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2, NO3 VÀ BÙN ĐEN THỨC ĂN DƯ THỪA, PHÂN TÔM, XÁC TẢO, RONG, MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

GIẢI PHÁP MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC H2S, MÙI TRỨNG THỐI Ở ĐÁY AO ĐEN VÀ LÀM SẠCH ĐÁY AO ĐEN
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

VI SINH BÀO TỬ CHUYÊN GIA XỬ LÝ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
A500 AMERIA

A500 AMERIA

MEN VI SINH DẠNG HẠT THẾ HỆ MỚI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
BACILLUS SUBTILIS 1080

BACILLUS SUBTILIS 1080

VI SINH DẠNG VIÊN GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, KHỬ MÙI HÔI, TẨY SẠCH ĐÁY AO & LÀM SẠCH BẠT ĐÁY
Liên hệ0đ
OXYGEN USA

OXYGEN USA

TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO VÀ CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẤU
Liên hệ0đ
PREMIX USA

PREMIX USA

KHOÁNG CHẤT SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI, GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA BỆNH CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Liên hệ0đ
C SHOCK

C SHOCK

VITAMIN C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG SỐC KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI, PHÒNG BỆNH CONG THÂN VÀ GIẢM STRESS CHO TÔM
Liên hệ0đ
KALI MAGNE

KALI MAGNE

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, DUY TRÌ MÀU NƯỚC, ỔN ĐỊNH pH, TĂNG HỆ ĐỆM & TĂNG HÀM LƯỢNG OXY TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
3 IN 1

3 IN 1

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT, KHỬ NHANH CÁC KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, VỎ BÓNG ĐẸP, KHÔNG LÀM TÔM MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT & CỨNG VỎ NHANH
Liên hệ0đ
ALKALITY USA

ALKALITY USA

TĂNG ĐỘ KIỀM, ĐIỀU CHỈNH PH & GIÚP VỎ TÔM NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
Q100 USA

Q100 USA

LẮNG TỤ CÁC CHẤT LƠ LỬNG & HẤP THU KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
CALCIUM BRF

CALCIUM BRF

KHOÁNG CHẤT ĐA CẤP ĐẶC BIỆT HẤP THU TRỰC TIẾP QUA VỎ TÔM KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ, LỚN NHANH, ĐỒNG ĐỀU & NGĂN NGỪA TÔM BỊ CO CƠ, CONG THÂN, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
TOMKING 890

TOMKING 890

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, GIÚP VỎ CỨNG MAU, BÓNG ĐẸP SAU KHI LỘT & NGĂN NGỪA BỆNH TRẮNG LƯNG, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
HARD SHELL

HARD SHELL

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NHANH CỨNG VỎ, GIẢM HIỆN TƯỢNG MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
FERARI

FERARI

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ TĂNG CƯỜNG HÀM LƯỢNG OXY & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, CO CƠ
Liên hệ0đ
SALINITY UP

SALINITY UP

MUỐI KHOÁNG ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT GIÚP ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG, CÂN BẰNG ÁP SUẤT THẨM THẤU CHO AO NUÔI Ở VÙNG CÓ ĐỘ MẶN THẤP DƯỚI 10‰, NGĂN NGỪA TÔM BỊ MỀM VỎ, KHÓ LỘT, CONG THÂN, VỎ XANH DA TRỜI.
Liên hệ0đ
CALCIPHOS 500

CALCIPHOS 500

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC, NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT, NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM, MỎNG Vỏ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
OXYDOL S370

OXYDOL S370

MUỐI KHOÁNG SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC VẤN ĐỀ THIẾU KHOÁNG Ở AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ VÀ GIÚP VỎ NHANH CỨNG SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ